BEST 98IQ

Systemet som växer med uppgiften!

Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens krav på nya önskemål och tjänster har vi därför utvecklat marknadens bästa plattform för vårdkommunikation. Vi kallar plattformen BEST IQ och den omfattar allt - från den lugna, ljudlösa avdelningen till den mest aktivitetsintensiva vårdmiljön.
BEST IQ är skapat utifrån ett nära samarbete med användarna på alla nivåer. Resultatet har blivit ett flexibelt, säkert och anpassningsbart system med unika egenskaper. Tillsammans utgör de förutsättningarna för en bekymmersfri och kostnadseffektiv produkt där fantasin snarare än systemet begränsar möjligheterna.

BEST IQ har tagit tydligheten till en helt ny nivå.

Kommunikationen har blivit förenklad. Borta är förkortningar och otydliga koder till förmån för information i klartext. Som enda system på marknaden kan BEST IQ visa 20+20 tecken i displayerna vilket innebär att personalen snabbare kan ta till sig informationen och utföra de åtgärder som behövs.

Ett levande system med otaliga möjligheter.

Grunden till flexibiliteten är mjukvaran som är under ständig utveckling och förbättring, för att passa olika vårdformers specifika behov. Alla våra enheter har samma inkoppling, vilket gör det enkelt att lägga till eller ta bort funktioner även efter installation. BEST IQ kan enkelt integreras med exempelvis brandlarm, trådlöst telefoni- eller personsökarsystem, IP-telefoni, passersystem, oxygenlarm och OPC.