Sjukhus

Behoven på ett sjukhus är under ständig förändring.

För att kunna tillgodose dagens behov och morrondagens önskemål är det
viktigt att sjukhusens tekniska system är flexibla och anpassningsbara även
efter installation.

Våra system baseras på BEST, det marknadsledande fabrikatet inom
patientsignal- och överfallssystem. Vi har idag ett mycket kundorienterat
produktutbud med systemlösningar som spänner över alla tänkbara
behov från det enkla till systemet till marknadens i särklass mest
flexibla och intelligenta system.