Säkerhet

Med BEST Proactive finns säkerheten vid din sida.

Trygghet och säkerhet är två begrepp som ligger människan varmt om hjärtat. Inom vissa yrken är dessa två förutsättningar för att det överhuvudtaget ska kunna gå att vara verksam och kunna ge rätt service. Det är utifrån den insikten som vi har utvecklat ett aktivt larmsystem, där personalen har stått i centrum. Vi har helt enkelt utgått från deras önskemål och behov för att skapa ett smidigt och effektivt larmsystem.

Resultatet blev ett överfallslarm där den svagaste länken lyser med sin frånvaro medan driftsäkerheten hela tiden är närvarande. Låt oss presentera BEST Proactive®. Ett trådlöst system som håller vad det lovar och tar säkerheten på allvar.

Unika funktioner som bidrar till en tryggare och effektivare arbetsplats.

EXAKT POSITIONERING AV ALLA PATIENTER OCH PERSONAL VIA RFID

Exakthet betyder stor skillnad för den som behöver assistans. Varje larmenhet har därför utrustats med ett specifikt ID som hela tiden är aktiverat. BEST PROACTIVE® känner av alla aktiva ID och kan med denna positioneringsfunktion exakt visa varifrån ett larm har skickats.

FOLLOW-ME-FUNKTION FÖR SNABB HJÄLP

Systemet känner av patienternas och personalens förflyttningar och larmet följer hela tiden med larmande patient/personal. Larminformationen uppdateras i realtid vilket gör att personal hela tiden ser var den larmande befinner sig och snabbt kan ta sig till rätt plats.

SE VEM SOM HAR LARMAT

Tack vare enheternas unika ID kan systemet se exakt vem som har larmat.

ÅTERSTÄLLNING PÅ PLATS

När ett larm har åtgärdats kan man enkelt återställa larmet på närmaste återställningsknapp. Man behöver alltså inte ta sig till platsen där larmet först utlöstes, vilket sparar tid.

ASSISTANS- OCH ÖVERFALLSLARM FÖR PERSONAL

Förutom de fasta larmknapparna har personalens larmsändare en inbyggd dubbelfunktion som kan ställas in så att olika knapptryckning ger olika larm. Ex: assistans och överfallslarm.

TYDLIG PRESENTATION

Systemet ger oöverträffad tydlighet med bl.a. klartext med 20 tecken, 3 olika textfärger, 32 larmtyper och tilläggsinformation.

2-VÄGS RADIOKOMMUNIKATION OCH RFID

De trådlösa larmsändarna använder sig av 2-vägs kommunikation för att skicka och ta emot information.

ÖVERVAKADE ENHETER MED BATTERISTATUS

Kontinuerlig batteristatusövervakning av alla trådlösa larmsändare och felövervakning av systemet och alla dess enheter.

TIDSSTYRD GRUPPERING AV ZONER/AVDELNINGAR

Ställ in olika grupperingar för att passa vid olika tidpunter på dygnet, t.ex. dag-, kvälls- och nattskift.

SYNKRONISERAD KLOCKA I DISPLAYERNA

Visa exakt tid via extern tidsstyrning i utvalda displayer.