Äldreboende

Trygghet för boende, personal och anhöriga.

Trygghet och säkerhet är några av de mest centrala faktorerna inom modern äldreomsorg. Den boende såväl som personalen och de anhöriga vill kunna förlita sig på att omsorgen och dess tekniska hjälpmedel fungerar i alla situationer. Som marknadsledande inom omsorgsystem för äldreboenden, med många års erfarenhet, har vi lärt känna vår bransch. Vi vet vad som krävs, både från personal och av de boende.

BEST Senior är ett kallelse- och omsorgssystem för alla kategorier av gruppboende, från små enheter till stora äldreboenden. Oavsett boendets storlek ger systemet flexibilitet och möjlighet till kundanpassade lösningar. När behoven förändras, är det enkelt att anpassa systemet med nya funktioner via vår unika mjukvara och vårt kompletta produktsortiment.

Unika funktioner som bidrar till en effektivare och tryggare äldreomsorg.

EXAKT POSITIONERING AV BOENDE OCH PERSONAL

Exakthet betyder stor skillnad för den som behöver assistans. Varje larmenhet har därför utrustats med ett specifikt ID som hela tiden är aktiverat. BEST SENIOR® känner av alla aktiva ID och kan med denna positioneringsfunktion exakt visa varifrån ett larm har skickats.

FOLLOW-ME-FUNKTION FÖR SNABB HJÄLP

Systemet känner av de boendes och personalens förflyttningar och larmet följer hela tiden med larmande boende/personal. Larminformationen uppdateras i realtid vilket gör att personal hela tiden ser var den larmande befinner sig och snabbt kan ta sig till rätt plats.

SE VEM SOM HAR LARMAT

Alla enheter har unika ID vilket gör att systemet kan se exakt vem som har larmat.

ÅTERSTÄLLNING PÅ PLATS

När ett larm har åtgärdats kan man enkelt återställa larmet på närmaste återställningsknapp. Man behöver alltså inte ta sig till platsen där larmet först utlöstes, vilket sparar tid.

TYDLIG PRESENTATION

Systemet ger oöverträffad tydlighet med bl.a. klartext med 20 tecken, 3 olika textfärger, 32 larmtyper och tilläggsinformation.

2-VÄGS RADIOKOMMUNIKATION OCH RFID

De trådlösa larmsändarna använder sig av 2-vägs kommunikation för att skicka och ta emot information.

ÖVERVAKADE ENHETER MED BATTERISTATUS

Kontinuerlig batteristatusövervakning av alla trådlösa larmsändare och felövervakning av systemet och alla dess enheter.

TIDSSTYRD GRUPPERING AV ZONER/AVDELNINGAR

Ställ in olika grupperingar för att passa vid olika tidpunter på dygnet, t.ex. dag-, kvälls- och nattskift.

SYNKRONISERAD KLOCKA I DISPLAYERNA

Visa exakt tid via extern tidsstyrning i utvalda displayer.